evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Опслужување на корисници

Тука можете да ги најдете најчесто користените формулари со кои можете да ни се обратите со барање за приклучок:


Доколку сте клиент со над 1000 MWh потрошувачка на годишно ниво ќе бидете третирани од страна на нашиот Оддел за продажба и нашите Менаџери за клучни корисници.

За сите прашања и дополнителни услуги поврзани со нов приклучок на дистрибутивна мрежа, снабдување со електрична енергија или дефекти можете да се обратите во нашиот Центар за односи со корисници или лично во нашите 19 Кориснични Енерго Центри (КЕЦ) низ целата држава.