evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Дополнителни услуги

ЕВН Македонија ви нуди услуги поврзани со дистрибуција и снабдување со електрична енергија.
Услугите и цените кои Ви ги нудиме можете да ги најдете на официјалниот ценовник на ЕВН Македонија.

Ценовник на услуги

За подетални информации за услугите обратете се во 19-те Корисничко Енерго Центри на територијата на Македонија, Центарот за односи со корисници или вашиот Менаџер за клучни потрошувачи во Оддел за продажба.