evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Опслужување на корисници

Тука можете да најдете дел од најчесто користените формулари:


За сите прашања и дополнителни услуги поврзани со нов приклучок на дистрибутивна мрежа, снабдување со електрична енергија или дефекти можете да се обратите во нашиот Центар за односи со корисници или лично во нашите 19 Кориснични Енерго Центри (КЕЦ) низ целата држава.