evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG

04.12.2012 - Енергетска ефикасност на дело на аеродромот „Александар Велики“ во Скопје

Системот за управување со објекти на аеродромот „Александар Велики“ во Скопје на ТАВ Македонија е првиот пример на веќе применети решенија. Претседателот на управниот одбор на ЕВН Македонија г. Вернер Хенгст и министерот за...> повеќе ...


28.11.2012 - Продолжува модернизирањето на дистрибутивната мрежа за електрична енергијa

ЕВН Македонија преку групата за Стандардизација на опрема и материјали, постојано врши осовременување и модернизирање на среднонапонската мрежа со вградување на „Далечински управуван прекинувач за надворешна монтажа – Recloser“.> повеќе ...


26.11.2012 - Подготвени за предизвиците на зимата

ЕВН Македонија е подготвена за зимата. Справувањето со предизвиците и сигурното и навремено снабдување на своите корисници е главната цел. Целосно се опремени и подготвени тимовите за интервенција, а севкупната техника и човечки...> повеќе ...


17.11.2012 - ЕВН Македонија во поддршка на активностите на Црвениот Крст

Под мотото: „Секое старо лице има право”, Црвениот крст на Република Македонија од 17 до 24 ноевмри 2012 ќе ја одбележи ,,Неделата на грижа на старите лица".> повеќе ...


01.11.2012 - ЕВН наградена за најдобар општествено одговорен проект

Наградата ја доби за проектот “Јованче и Марика”, првата патувачка детска опера во Македонија. Националната награда за општествена одговорност ја доделува Министерството за економија.> повеќе ...


15.10.2012 - „Размисли и заштеди“ електрична енергија

Министерството за економија и ЕВН Македонија со заедничка платформа за енергетска ефикасност > повеќе ...


16.08.2012 - Mерки за избегнување несереќи од струен удар при извршување на земјоделски активности

За да се спречат можните опасности и несреќи од струен удар, при извршување на земјоделски активности во близина на електрични водови задолжително треба да се почитуваат безбедностите мерки.> повеќе ...


10.08.2012 - Стипендии за подршка на перспективните студенти на електротехничките насоки

ЕВН Македонија додели нови стипендии за студенти од енергетските насоки на Факултетот за елктротехничка и информатичка технологија од Скопје и Техничкиот факултет од Битола.> повеќе ...


07.08.2012 - Последни три недели од кампањата „Избриши го долгот“

Почна последната, третата фаза од кампањата на ЕВН Македонија за плаќање на долговите за потрошена електрична енергија и тужените побарувања.> повеќе ...


25.07.2012 - Летна практикантска работа 2012

До крајот на летото уште триесетина студенти ќе бидат дел од програмата за практикантска работа. Таа им нуди можност на студентите да се стекнат со практично искуство во компанија. > повеќе ...


« Страна 17 од 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »