evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Вие сте тука: > За нас > Менаџмент

Управен одбор
 

дипл. инж. Штефан Петер, МБА
Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Роден на 09.06.1972 година
1991 Техничко средно образование, Виена
2001 Вработен во EVN AG, оддел за набавки и материјално работење
2001 Студии на технички колеџ Виена – студии за технички проектен и процесен менаџмент
2006 Назначување во ЕВН Бугарија ЕАД, прокурист и раководител на оддел за набавки и материјално работење
2007 Преземање на раководна позиција на оддел набавки на ниво на Групација во EVN AG
2010 Прокурист на EVN AG
2012 Завршување на извршни мастер студии по бизнис администрација (EMBA) на Универзитетот за економија и бизнис во Виена и на Карлсон универзитет во Минесота, САД
2012 Назначување во Управниот одбор на Kableplus AG
01.01.2015 Претседател на Управен одбор на ЕВН Македонија АД


Маг. Маркус Брандштетер
Заменик Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Роден 17.07.1979
2003 Диплома од Универзитетот за бизнис во Винер Ноиштадт
2003 Вработен во EVN AG
2004 – 2011 Проекти во одделите Сметководство и Контролинг
2008 – 2012 Координатор за SAP имплементација во Македонија и Бугарија како и координатор на проектот за правно раздвојување во Македонија
01.07.2014 Менаџмент на Back Office тим и тим за консултации во одделот Информациски технологии во EVN AG
Од 01.08.2014 Менаџер на ЕВН Македонија Електроснабдување
1.1.2017 Заменик Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје


Дипл. ел. инж.
Сашо Стојкоски,
Член на Управен одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

11.09.1979 година, роден во Прилеп
Дипломирал на Електротехничкиот факултет во Скопје, а во ЕВН Македонија се вработил во 2008 година
Во компанијата бил ангажиран на неколку позиции, а од 2013 година e раководител на КЕЦ Струмица
10.04.2018 Член на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје
  Надзорен одбор
 

Претседател на Надзорниот Одбор
Маг. Штефан Шишковиц, MBA
Член на Управниот одбор на EVN AG

Членови
Маг. Јирген Флајшхакер
EVN AG

Д-р Клаус Колхубер
EVN AG

Дипл. инж. Маг. Клаус Штрикер 
EVN AG

Маг. Роберт Симоноски
Претседател на синдикатот на ЕВН Македонија АД, Скопје

Билјана Чакмакова
Адвокатско друштво „ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ“

Независни членови
Дипл. инж. Јохан Екмаер
EVN Netz NOE

Дипл. инж. Хајнрих Битнер
EVN Netz NOE

Маг. Горан Марковски
Претставник на Владата на Република Македонија