evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Вие сте тука: > За нас > Набавки

Набавки

Одделот за Набавки и материјално работење е структурен дел од организациската целина на ЕВН Македонија. На оваа страна имате можност да добиете преглед на нашите набавки како и насоки и информации во врска истите.


Огласи за набавки
Општи услови за набавка
Клаузула за општествена одговорност
Биро за јавни набавки

За сите дополнителни информации во врска со набавки можете да се обратите на:

Телефон:   +389 2 3205 000
Факс:           +389 2 3205 000 45936
е-маил:        [email protected]