evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Периоди на подесување на дневна евтина тарифа според отчитувачката недела на броилата

4та недела во месецот  
Месец Почеток на отчитување Крај на отчитување Денови за отчитување
сеп.17  25.09.2017  29.09.2017  5

1ва недела во месецот  
Месец Почеток на отчитување Крај на отчитување Денови за отчитување
окт.17 02.10.2017 06.10.2017 5

2ра недела во месецот  
Месец Почеток на отчитување Крај на отчитување Денови за отчитување
окт.17 09.10.2017 16.10.2017 5

3та недела во месецот  
Месец Почеток на отчитување Крај на отчитување Денови за отчитување
окт.17 17.10.2017 24.10.2017 5