Kontakt për shtypin

 

Kontakt për shtypin

Znj. Lençe Karpuzovska
Menaxher i Departamentit të Komunikimeve (marketingu dhe marrëdhëniet me publikun)
Tel.: +389 (0)2 3205 000
[email protected]

 

Znj. Vjosa Selimi
Zëdhënëse
Tel.: +389 (0)2 3205 000
[email protected]